Regulamin

Regulamin Adtaily

Nowe zlecenia od reklamodawców będziemy przyjmować tylko do 15 stycznia 2017 roku.
Po 31 stycznia 2017 r. zaprzestaniemy emisji reklam za pomocą widgetu AdTaily.
Kampanie reklamowe będą emitowane na serwisach aktualnie współpracujących z siecią AdTaily do 31 stycznia 2017 roku.
Dalsze postanowienia Regulaminu AdTaily należy odtąd rozumieć, stosować i egzekwować z uwzględnieniem powyższych postanowień. W szczególności zamawianie usług lub zawieranie umów, w których okres świadczenia przez AdTaily wykracza poza 31 stycznia 2017 roku staje się niemożliwe.

Ponadto pragniemy nadto poinformować, że spółka funkcjonująca dotychczas pod firmą Adtaily Sp. z o. o. przyjęła nazwę Yieldbird Sp. z o. o. (szczegółowe oznaczenie: Yieldbird Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 324436, NIP: 6792996939, kapitał zakładowy: 43,800 złotych).

Art. 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

AdTaily:

„AdTaily” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, X Wydział pod numerem KRS 0000324436, NIP: 679 299 69 39 email: kontakt@adtaily.pl

Regulamin:

niniejszy regulamin

Serwis:

strona internetowa AdTaily prowadzony przez AdTaily pod aktualnym adresem URL: http://www.adtaily.pl oraz każdym innym będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL, a także każdym, który go zastąpi;

Klient:

użytkownik publicznej sieci internet dokonujący zakupu reklamy przez serwis AdTaily.

Wydawca:

użytkownik publicznej sieci internet posiadający konto typu wydawca w Serwisie.

Serwis Wydawcy:

serwis internetowy zarządzany i administrowany przez Wydawcę, Serwisem wydawcy nie jest platforma technologiczna, na której jest on utrzymywany.

URL:

adres strony internetowej – uniwersalny lokalizator zasobów (Uniform Resource Locator).

Reklama:

każdy fragment strony www z zakodowanym adresem URL i obrazkiem, który po kliknięciu umożliwia użytkownikowi bezpośrednie przejście na drugą stronę bez podawania adresu tej strony.

Aplikacja:

oprogramowanie, do którego prawa majątkowe przysługują AdTaily, służące do emisji Reklam w Serwisie Wydawcy.

Kampania Reklamowa:

usługa publikacji Reklam w wybranym przez Klienta okresie, na zasadach bliżej określonych w art. 6 Regulaminu.

Bramka płatności:

zewnętrzny serwis internetowy świadczący usługi płatności online, taki jak PayPal, DotPay lub inny.

Art. 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Klientami korzystającymi z Usługi mogą być wyłącznie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą.
 2. Usługa realizowana jest odpłatnie na warunkach opisanych w Regulaminie.
 3. Poza warunkami wskazanymi powyżej warunkiem koniecznym dla skorzystania z Usługi jest dostęp Klienta do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
 4. Adtaily ma obowiązek prawidłowo wykonywać Usługi, o których mowa w Regulaminie.

Art. 3. USŁUGA „DNIÓWKA”

 1. Korzystając z Usługi „Dniówka” Klient uzyskuje możliwość publikacji Reklam na wybranych stronach internetowych Wydawców.
 2. Aby złożyć zamówienie Usługi „Dniówka” Klient podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane w Serwisie.
 3. AdTaily umożliwia 3 (słownie: trzy) modele zamawiania Usługi „Dniówka”:
  • Za pośrednictwem Serwisu Wydawcy:
   • Klient za pośrednictwem Aplikacji zamieszczonej na Serwisie Wydawcy wypełnia Formularz Zamówienia poprzez podanie wymaganych danych Klienta wraz z informacjami na temat usługi lub działalności, którą Klient chce promować korzystając z Usługi „Dniówka”;
   • Klient za pośrednictwem Aplikacji wgrywa plik graficzny lub wpisuje treść Reklamy, określając jednocześnie adres URL, do którego Reklama po kliknięciu na nią ma odsyłać;
   • Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia, w tym jego łączna cena oraz sposób płatności. Klient składa zamówienie przez kliknięcie w przycisk „Zapłać teraz”. Kliknięcie w przycisk „Kup i Zapłać” powoduje powstanie po stronie Klienta obowiązku zapłaty ceny za zamówienie. Potwierdzenie treści zamówienia oznacza zgodę Klienta na warunki świadczenia Usługi „Dniówka”, zawarte w niniejszym Regulaminie.
   • Niezwłocznie po złożeniu zamówienia obejmującego Usługę „Dniówka”  i otrzymaniu przez Adtialy potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta, Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Adtaily stanowiące potwierdzenie zawarcia umowy.
  • Za pośrednictwem Serwisu AdTaily:
   • Klient z listy Serwisów Wydawców dostępnej na Serwisie AdTaily pod adresem http://www.adtaily.pl/marketplace wybiera te Serwisy Wydawców, na których chciałby publikować Reklamy;
   • Klient wypełnia Formularz Zamówienia znajdujący się pod adresem https://www.adtaily.pl/marketplace/campaigns/new poprzez podanie wymaganych danych Klienta wraz z informacjami na temat usługi lub działalności, którą Klient chce promować korzystając z Usługi „Dniówka”;
   • Klient wgrywa plik graficzny lub wpisuje w odpowiednie pole Formularza Zamówienia treść Reklamy, określając jednocześnie daty publikacji Reklamy oraz adres URL, do którego Reklama po kliknięciu na nią ma odsyłać;
   • Klient określa w Formularzu Zamówienia datę startu Usługi „Dniówka”;
   • Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia, w tym jego łączna cena oraz sposób płatności. Klient składa zamówienie przez kliknięcie w przycisk „Zapłać teraz” Kliknięcie w przycisk „Kup i Zapłać” powoduje powstanie po stronie Klienta obowiązku zapłaty ceny za zamówienie. Potwierdzenie treści zamówienia oznacza zgodę Klienta na warunki świadczenia Usługi „Dniówka”, zawarte w niniejszym Regulaminie.
   • Niezwłocznie po złożeniu zamówienia obejmującego Usługę „Dniówka”  i otrzymaniu przez Adtialy potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta, Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Adtaily stanowiące potwierdzenie zawarcia umowy.
  • Za pośrednictwem konsultanta AdTaily:
   • Klient wysyła wiadomość na adres sales@adtaily.com z informacją, że chciałby skorzystać z Usługi.
   • Po odebraniu wiadomości konsultant reprezentujący AdTaily kontaktuje się z Klientem celem ustalenia warunków skorzystania przez Klienta z Usługi „Dniówka”.
   • Po ustaleniu przez Klienta i przedstawiciela AdTaily warunków korzystania z Usługi „Dniówka” Klient potwierdza ustalone warunki oraz dokonuje płatności za czas zamawianej publikacji Reklam. Potwierdzenie treści zamówienia oznacza zgodę Klienta na warunki świadczenia Usługi „Dniówka”, zawarte w niniejszym Regulaminie;
   • Poza ustaleniem warunków, na jakich świadczona będzie Usługa „Dniówka”, Klient może ustalać z konsultantem AdTaily: (i) wybór optymalnych z punktu widzenia interesów Klienta serwisów Wydawców, na jakich ma być publikowana Reklama Klienta, (ii) wybór kreacji reklamowych odpowiadających potrzebom Klienta.

Art. 4. USŁUGA „KLIKNIĘCIA”

 1. Korzystając z Usługi „Kliknięcia” Klient uzyskuje możliwość publikacji Reklam na wybranych stronach internetowych Wydawców.
 2. Aby złożyć zamówienie Usługi „Kliknięcia” Klient podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane w Serwisie.
 3. AdTaily umożliwia 2 (słownie: dwa) modele zamawiania Usługi „Kliknięcia”:
  • Za pośrednictwem Serwisu AdTaily:
   • Klient wypełnia Formularz Zamówienia („Formularz”) znajdujący się pod adresem www.adtaily.pl/klikniecia poprzez podanie wymaganych danych Klienta wraz z informacjami na temat usługi lub działalności, którą Klient chce promować, branży w której Klient działa, strony internetowej Klienta;
   • Klient z listy dostępnej na stronie internetowej pod adresem www.adtaily.pl/klikniecia wybiera kategorie Serwisów, na których chciałby publikować Reklamy lub określa teren geograficzny, na którym chce się reklamować, lub wybiera opcję reklamy na wszystkich Serwisach AdTaily.
   • Klient z 3 dostępnych opcji (pakietów) wybiera budżet Kampanii: * i. Starter: 300 – 499 zł. brutto. W cenie pakietu: dokładny raport oraz wsparcie przy tworzeniu skutecznej kreacji reklamowej; * ii. Standard: 500 – 1999 zł brutto. W cenie pakietu: dokładny raport, wsparcie przy tworzeniu skutecznej kreacji reklamowej oraz dodatkowy zestaw 3 kreacji w celu wyłonienia najskuteczniejszej; * iii.Power: 2000 zł. – 7000 zł. brutto W cenie pakietu: dokładny raport, wsparcie przy tworzeniu skutecznej kreacji reklamowe, dodatkowy zestaw 3 kreacji w celu wyłonienia najskuteczniejszej, monitoring i optymalizacja kampanii oraz retargeting, zwiększający skuteczność kampanii; * iv. Przy zamówieniu powyżej 7000 zł brutto warunki Usługi ustalane są indywidualnie;
   • Klient wgrywa plik graficzny, określając jednocześnie adres URL, do którego Reklama po kliknięciu na nią ma odsyłać;
   • Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia, Klient otrzyma podsumowanie kampanii wyliczone w oparciu o parametry wskazane przez Klienta, zawierające łączną cene oraz sposób płatności. Po zaakceptowaniu przez Klienta podsumowanych ustaleń dotyczących Kampanii, kliknięciu w przycisk „Zapłać teraz” Klient dokonuje płatności. Kliknięcie w przycisk „Zapłać teraz” powoduje powstanie po stronie Klienta obowiązku zapłaty ceny za zamówienie Kampania wystartuje w przeciągu trzech dni roboczych od zaksięgowania płatności Klienta. Potwierdzenie treści zamówienia oznacza zgodę Klienta na warunki świadczenia Usługi „Kliknięcia”, zawarte w niniejszym Regulaminie.
   • Niezwłocznie po złożeniu zamówienia obejmującego Usługę „Kliknięcia”  i otrzymaniu przez Adtialy potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta, Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Adtaily stanowiące potwierdzenie zawarcia umowy.
  • Za pośrednictwem konsultanta AdTaily:
   • Klient wysyła wiadomość na adres sales@adtaily.pl z informacją, że chciałby skorzystać z Usługi „Kliknięcia”;
   • Po odebraniu wiadomości przedstawiciel AdTaily kontaktuje się z Klientem celem ustalenia warunków skorzystania przez Klienta z Usługi „Kliknięcia”;
   • Po ustaleniu przez Klienta i przedstawiciela AdTaily warunków korzystania z Usługi „Kliknięcia”, Klient potwierdza ustalone warunki oraz dokonuje płatności za czas zamawianej publikacji Reklam. Potwierdzenie treści zamówienia oznacza zgodę Klienta na warunki świadczenia Usługi „Kliknięcia”, zawarte w niniejszym Regulaminie.

Art. 5. USŁUGA „ODROCZONA PUBLIKACJA REKLAM”

 1. Korzystając z Usługi „Odroczona publikacja reklam ” Klient uzyskuje możliwość zakupu usługi publikacji Reklamy, której publikacja nastąpi w określonym czasie w przyszłości, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zamówienia przez Klienta publikacji danej Reklamy, na wybranych stronach internetowych Wydawców.
 2. AdTaily umożliwia następujące modele zamawiania Usługi „Odroczona publikacja reklam”: model Kliknięcia opisany w art.4 lub model Dniówki opisany w art.3.
 3. Podstawą rozliczania publikacji Reklam są cenniki reklamowe obowiązujące w dacie zlecenia przez Klienta zamówienia publikacji danej Reklamy.
 4. Postanowienia art. 6 poniżej stosuje się, z tym, że w przypadku braku realizacji Reklamy przez Klienta lub jej realizacji jedynie w części, kwota przekazana przez Klienta tytułem zapłaty za publikację Reklamy zostanie przekazana na poczet wynagrodzenia za usługę emisji zamówionych reklam (w zakresie w jakim Klient skorzystał z publikacji Reklam w części) oraz usługi rezerwacji miejsca i czasu na Reklamę (w zakresie w jakim nie skorzystał z publikacji Reklam).
 5. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia obejmującego Usługę „Odroczona publikacja reklam”  i otrzymaniu przez Adtialy potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta, Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Adtaily stanowiące potwierdzenie zawarcia umowy.

Art. 6. PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie AdTaily z tytułu publikacji Reklamy jest ustalane na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia przez Klienta zamówienia na publikację danej Reklamy. Cennik jest każdorazowo widoczny przez Klienta w ramach swojego konta w Aplikacji.
 2. AdTaily przysługuje prawo zmiany cen zawartych w cenniku, o którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń. Zmiana cen nie ma wpływu na wysokość przysługującego AdTaily wynagrodzenia za publikacje Reklam będących w trakcie realizacji.
 3. Publikację Reklam Klient może opłacić kartą kredytową lub przy pomocy przelewów oferowanych przez serwisy będące Bramkami Płatności.
 4. W obu przypadkach opisanych w ust. 3 powyżej, po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia, potwierdzeniu treści zamówionej Reklamy oraz czasu publikacji, wypełnieniu formularza zawierającego dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika zamiaru otrzymania faktury VAT poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki w Formularzu Zamówienia), Klient zostanie odesłany do strony Bramki Płatności zawierającej formularz pozwalający za opłacenie Reklamy.
 5. Jeżeli autoryzacja karty kredytowej lub przelewu przebiegnie pomyślnie, Klient zostanie o tym poinformowany, a na koncie Klienta zostanie zablokowana kwota odpowiadająca wynagrodzeniu AdTaily za publikację zamawianej przez Klienta Reklamy, która to kwota zostanie przekazana na rachunek AdTaily w PayPal, Dotpay lub inny w momencie skierowania Reklamy do publikacji.
 6. W przypadku, kiedy AdTaily nie otrzyma potwierdzenia płatności, reklama nie jest publikowana.
 7. W przypadku, kiedy AdTaily otrzyma potwierdzenie płatności po wybranej przez Klienta dacie rozpoczęcia publikacji Reklamy, publikacja jest przesuwana w czasie i jest realizowana od chwili otrzymania potwierdzenia.
 8. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie przez AdTaily w formie elektronicznej faktur oraz duplikatów faktur.

Art. 7. OGRANICZENIE TREŚCI REKLAM

 1. Formularz określa specyfikację techniczną Reklamy.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Reklamie treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc; jak również treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczenie Reklamy stanowiącej niedozwoloną reklamę bądź promocję gier hazardowych, promującej alkohol, wyroby tytoniowe, narkotyki lub substancje o podobnym działaniu, lekarstwa na receptę, wszelkie środki wpływające na zmiany percepcji, wszelkie środki mające niepotwierdzone naukowo efekty działania lub inne produkty czy usługi, których reklamowanie jest zabronione prawnie lub obciążone dodatkowymi podatkami lub ograniczeniami.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników Reklamy stron internetowych zawierających treści, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 5. AdTaily zastrzega sobie prawo do usuwania Reklam, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 powyżej. W przypadku usunięcia wyżej wymienionych Reklam, uiszczone przez Klienta wynagrodzenie AdTaily z tytułu umieszczenia Reklam nie podlega zwrotowi.
 6. AdTaily może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Klientów zamawiających Reklamy sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom na potrzeby postępowań prowadzonych przez nich w związku z naruszeniem prawa.

Art. 8. PUBLIKACJA REKLAM

 1. „W Usłudze „Dniówki” Klienci mogą zamawiać Kampanie Reklamowe, według swojego wyboru, na okres jednego dnia bądź jego wielokrotności.” Klienci mogą zamawiać Kampanie Reklamowe, według swojego wyboru, na okres jednego dnia bądź jego wielokrotności.
 2. W odniesieniu do Usługi „Dniówki” AdTaily publikuje w ramach Kampanii Reklamowej zamówione przez Klientów Reklamy na zasadzie “pierwsze miejsce wolne”, to jest przyznaje Klientom, którzy opłacili publikację, pierwsze wolne miejsce dla danej Reklamy.
 3. AdTaily publikuje w ramach Kampanii Reklamowej zamówione przez Klientów Reklamy w specjalnym oknie reklamowym obok Reklam zamówionych przez innych Klientów.
 4. Okres danej Kampanii Reklamowej rozpoczyna się każdorazowo pod trzema warunkami:
  • Nadejścia dnia, który został wybrany na dzień rozpoczęcia wyświetlania Reklamy w ramach określonej Kampanii Reklamowej;
  • Otrzymania przez AdTaily potwierdzenia opłaty za Reklamy publikowane w ramach danej Kampanii Reklamowej w ciągu 15 minut od zarezerwowania miejsc reklamowych;
  • Zaakceptowania Reklam publikowanych w ramach danej Kampanii Reklamowej, przez co najmniej jednego Wydawcę.
 5. Jeśli w ciągu 15 minut od zarezerwowania miejsc reklamowych AdTaily nie otrzyma potwierdzenia płatności wówczas AdTaily może powstrzymać się z realizacją Kampanii Reklamowej.
 6. Jeśli AdTaily nie otrzyma potwierdzenia płatności po upływie 15 minut od zarezerwowania miejsc reklamowych wówczas Kampania Reklamowa nie jest realizowana, a AdTaily odblokowuje zarezerwowane środki na koncie PayPal lub karcie kredytowej Klienta.
 7. Za moment rezerwacji miejsc reklamowych uważa się przyciśnięcie przycisku prowadzącego do Bramki Płatności dostępnego po stworzeniu Reklamy.
 8. Publikacja Reklam może być ograniczona przez poszczególnych Wydawców poprzez mechanizmy moderacji, określone w Art. 14 Regulaminu.

Art. 9. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji Usługi Klient zobowiązany jest zgłaszać AdTaily pocztą elektroniczną na adres reklamacje@adtaily.pl nie później, niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia zakwestionowanej publikacji.
 2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji Reklamy.
 3. Reklamacja powinna wskazywać wady opublikowanej lub zamówionej Reklamy.
 4. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel AdTaily.
 5. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, AdTaily, po konsultacjach z Klientem, zobowiązane jest sprostować wady w Reklamie.
 6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, AdTaily według własnego wyboru i możliwości, po konsultacjach z Klientem, zobowiązana jest do realizacji ustalonej rekompensaty. W żadnym przypadku AdTaily nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota wynagrodzenia za publikację Reklamy.

Art. 10. PRZERWY TECHNICZNE

 1. AdTaily jest uprawnione do czasowej przerwy w świadczeniu usług objętych niniejszym Regulaminem z przyczyn technicznych. AdTaily dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. Przerwy w świadczeniu usług z przyczyn technicznych nie mają wpływu na ocenę wykonania przez AdTaily zobowiązań z tytułu publikacji Reklamy.
 2. AdTaily nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

Art. 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. AdTaily nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Reklam oraz zawartość stron internetowych, do których Reklamy odsyłają.
 2. Klient zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie AdTaily w związku z treścią zamieszczonej Reklamy oraz zawartością stron internetowych, do których Reklama odsyła, w tym również do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków AdTaily poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.
 3. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji Reklam – informacjami, danymi, utworami bądź ich fragmentami lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.
 4. Przesłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że powyższy obowiązek jest spełniony.
 5. Odpowiedzialność AdTaily wobec Klienta za nienależytą realizację Kampanii Reklamowej ograniczona jest do wartości wynagrodzenia należnego AdTaily z tytułu danej Kampanii Reklamowej.

Art. 12. DANE OSOBOWE

Dane osobowe, jakie Klient przekazuje AdTaily w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi, AdTaily zbiera i przetwarza wyłącznie dla celów związanych z realizacją Usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Ochrony Prywatności znajdującą się pod linkiem www.adtaily.pl/polityka-prywatnosci.

Art. 13. ROZLICZENIA Z WYDAWCĄ

 1. Wydawca rozpoczyna współpracę z AdTaily określoną w Regulaminie, poprzez założenie swojego konta w Aplikacji. Założenie konta oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Wydawca udostępnia AdTaily powierzchnię reklamową Serwisu Wydawcy dostępną w ramach Aplikacji, w zamian za zapłatę wynagrodzenia odpowiadającego wartości prowizji za emisję Reklam na zasadach niżej opisanych.
 3. Usługi reklamowe związane z emisją Reklam w ramach Aplikacji w Serwisie Wydawcy świadczy wyłącznie AdTaily, które też we własnym zakresie ustala cenniki publikacji Reklam i dokonuje rozliczeń z Klientem z tego tytułu.
 4. AdTaily ustala cenę Reklam dla Klienta z tytułu emisji Reklam w Serwisie Wydawcy w ramach Aplikacji. Od ceny, którą Klient zapłacił za emisję Reklam AdTaily wypłaca Wydawcy prowizję stanowiącą zapłatę za udostępnienie przez Wydawcę powierzchni reklamowej Serwisu Wydawcy dostępnej w ramach Aplikacji. Prowizja ta każdorazowo ustalana jest pomiędzy AdTaily a Wydawcą.
 5. Wypłata prowizji następuje za pośrednictwem systemu PayPal, po wcześniejszym jej zleceniu w systemie AdTaily oraz wpłynięciu zapłaty za Reklamy od Klienta, a nadto jest realizowana w przeciągu 14 dni, pod warunkiem że:
  • Zakończona została emisja Reklamy na Serwisie Wydawcy;
  • Wydawca uzupełnił w ramach Aplikacji swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zameldowania) lub firmowe (firma, status prawny, adres, NIP);
  • Wydawca podał w ramach Aplikacji swoje konto PayPal;
  • Wynagrodzenie należne Wydawcy z tytułu prowizji przekroczy w dacie wypłaty kwotę brutto 100zł.;
  • Wydawca zlecił wykonanie wypłaty w ramach Aplikacji;
  • W przypadku, gdy Wydawca jest podatnikiem podatku VAT zlecenie wypłaty w Aplikacji zostało uzupełnione o elektroniczną fakturę VAT, a oryginał został doręczony pocztą na adres AdTaily;
  • AdTaily zaakceptowało zlecenie wypłaty.
 6. Wypłaty prowizji są dokonywane przez AdTaily dwa razy w miesiącu: pierwsza w połowie miesiąca, druga w ostatnim dniu miesiąca.
 7. Wydawca może zażądać wypłacenia prowizji bez spełnienia warunku z ust. 4 powyżej w momencie zgłoszenia likwidacji swojego konta, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@adtaily.pl. W takim przypadku przed wypłaceniem prowizji pobierana jest jednorazowa opłata 10 zł ze środków zgromadzonych na koncie.
 8. Wynagrodzenie Wydawcy rozliczane jest w założonym przez Wydawcę koncie w ramach Aplikacji.
 9. AdTaily nie gwarantuje Wydawcy określonej liczby Reklam do emisji w Serwisie Wydawcy.
 10. AdTaily ma prawo do wyłączania emisji Reklam w Serwisie Wydawcy jeżeli wyświetlanie Reklamy szkodzi interesom Klienta, bądź podmiotu, na rzecz którego realizuje on Kampanię Reklamową.
 11. W przypadku, gdy Wydawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej bądź osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie będącą płatnikiem podatku VAT, wynagrodzenie Wydawcy zostanie pomniejszone o wartość równą wartości podatku VAT (23%).

Art.14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY

 1. Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie zakłócał działania Aplikacji, a w szczególności nie będzie prowadził działań mających na celu wprowadzenie w błąd Reklamodawcy co do nazwy Serwisu, jego opisu, typu, słów kluczowych, adresu URL, ceny, oglądalności, widoczności Kampanii Reklamowej oraz jej rezultatów w tym kliknięć na Serwisie.
 2. Wydawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań oraz zapobiegania działaniom polegającym na zwiększaniu w sztuczny sposób (ręcznie, ani wykorzystując jakiekolwiek urządzenie, program, środek elektroniczny, nakłaniając użytkowników do klikania w reklamy, itp.) liczby odsłon lub kliknięć Reklam w Serwisie Wydawcy. W takiej sytuacji AdTaily ma również prawo wyłączyć wyświetlanie reklam na serwisach Wydawcy lub bezpowrotnie zamknąć jego konto.
 3. Jeżeli w trakcie trwania Kampanii Reklamowej Wydawca usunie Aplikację lub naruszy zobowiązania określone w ust. 1 powyżej bądź zaistnieje sytuacja zwiększania w sztuczny sposób (ręcznie, ani wykorzystując jakiekolwiek urządzenie, program, środek elektroniczny, itp.) liczby odsłon lub kliknięć Reklam w Serwisie Wydawcy, wówczas Wydawca traci prawo do wynagrodzenia należnego mu za tak realizowaną Kampanię Reklamową, a nadto – w przypadku, gdy opisane wyżej sytuacje są zawinione przez Wydawcę – traci prawo do wszystkich wynagrodzeń (z wszelkich tytułów) pozostałych do wypłaty przez AdTaily w ramach Konta wydawcy, o którym mowa w Art. 11 ust 7 Regulaminu.
 4. Wydawca zobowiązuje się nie umieszczać Reklam w ramach Aplikacji w ramkach, zmniejszania, lub utrudniania w inny sposób pełnego wyświetlania całej treści Reklam.
 5. Wydawca zobowiązuje się nie umieszczać Reklam na Serwisach o treściach sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc; jak również uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.
 6. W przypadku naruszenia ust. 4 i/lub 5 niniejszego Artykułu, AdTaily ma prawo do natychmiastowego zamknięcia konta Wydawcy, bez wcześniejszej wypłaty zebranych na nim środków, nawet, jeżeli Wydawca spełnia wszystkie warunki wypłaty środków wymienione w Art. 11 ust. 5 Regulaminu. W takim też przypadku postanowienia Art. 11 ust 6 nie mają zastosowania.
 7. Postanowienia ust. 3, 4, 5 i 6 niniejszego Artykułu nie uchybiają możliwości dochodzenia przez AdTaily od Wydawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

Art. 15. SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI WYDAWCY W ZAKRESIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Wydawca zobowiązuje się do dopełniania obowiązków wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne, w tym w szczególności z art. 173 ust. 1 oraz ust. 2 tej ustawy, zaś w Serwisie Wydawcy wyraźnie informuje każdego użytkownika m.in. o stosowaniu plików cookies przez AdTaily oraz współpracujących z nią Klientów w związku z zamieszczaniem reklam oraz o możliwości zmian ustawień przeglądarek internetowych w zakresie plików cookies. Pełną odpowiedzialność za realizację obowiązków wynikających z przywołanych przepisów ustawy oraz niniejszego ustępu ponosi Wydawca.
 2. Niewypełnienie zobowiązań określonych w ust. 1 powyżej lub zaprzestanie ich wykonywania, zwalnia AdTaily od realizacji zobowiązań określonych w Regulaminie w zakresie zamieszczania reklam w Serwisie Wydawcy.

Art.16. MODERACJA

 1. Moderacja jest usługą świadczoną, z której może skorzystać Wydawca korzystający z usług AdTaily.
 2. Wydawcy przysługuje prawo premoderacji Reklam rozliczanych w Usłudze „Dniówki”, według zasad:
  1. Jeśli Klient wybrał serwis Wydawcy, na którym włączona jest premoderacja, Reklama na tym serwisie publikowana jest pod warunkiem, że zostanie ona zaakceptowana przez Wydawcę lub moderatora AdTaily;
  2. Wydawcy mają 72h na zaakceptowanie Reklam, a po tym czasie zostaje ona uznana za niezaakceptowaną. W przypadku braku reakcji Wydawcy w ciągu 24h, AdTaily ma prawo zadecydować za Wydawcę? o tym czy dana reklama zostanie zaakceptowana.
 3. Wydawcy przysługuje prawo postmoderacji Reklam w Usłudze „Kliknięcia”, poprzez możliwość zablokowania publikacji w Serwisie Wydawcy Reklam konkretnego Klienta.
 4. Zwrot kosztów związanych z niezaakceptowanymi reklamami refundowany jest Reklamodawcy w momencie odrzucenia reklamy przez Wydawcę i przesyłany na konto PayPal, konto bankowe lub rachunek karty kredytowej (odpowiedni do tego w jaki sposób Klient uiścił opłatę za Reklamę).

Art. 17  ZASADY ODSTĘPOWANIA OD UMOWY

 1. Klientowi bądź Wydawcy będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dnia od dnia jej zawarcia. W tym czasie dana usługa nie będzie realizowana, chyba że Klient bądź Wydawca wyrazi na to zgodę.
 2. Przez dzień zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej  uznaje się spełnienie warunków wskazanych:
  • w odniesieniu do Usługi „Dniówka” -  w art. 3 niniejszego Regulaminu ,
  • w odniesieniu do Usługi „Kliknięcia” -  w art.4 niniejszego Regulaminu,
  • w odniesieniu do Usługi „Odroczona publikacja reklam” -  w art.5 Regulaminu.
 3. Użytkownikowi wskazanemu w ust. 1 powyżej przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenia stosownego oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej. Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego tutaj http://wp.adtaily.pl/lib/2014/12/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf. Formularz udostępniany jest na stronie internetowej Serwisu Adtaily.pl pod adresem http://wp.adtaily.pl/lib/2014/12/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf.
 4. Użytkownik powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu na adres Adtaily, tj.: AdTaily” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Czerska 8/10; 00-732 Warszawa lub na adres e-mailowy: kontakt@adtaily.pl.Po wysłaniu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Adtaily prześle Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykonanie Usługi pzed upływem 14 dni na odstąpienie od Umowy. W takim przypadku Użytkownik zachowuje prawo do odstąpienia od umowy jednakże będzie musiał ponieść koszty spełnionego świadczenia proporcjonalnie do jego zakresu.

Art.18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawartych począwszy od dnia 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed datą wskazaną w zdaniu poprzedzającym zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowego Regulaminu, który jest w dalszym ciągu dostępny pod adresem http://www.adtaily.pl/regulamin/
 3. AdTaily zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo publikowana w serwisie Adtaily.
 4. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków Regulaminu przez Wydawcę bądź Klienta w trakcie trwania umowy zawartej przed datą zmiany Regulaminu, umowa będzie kontynuowana do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach.
 5. Oświadczenie o braku akceptacji nowych warunków Regulaminu dla swej skuteczności powinno być złożone pocztą elektroniczną na adres kontakt@adtaily.pl.